Jalkaterapia

Jalkaterapiaa Vantaan Myyrmäessä

Screenshot_20220912-122850__01__01

Myyrmäen Hoitokulmassa teitä palvelee asiantuntevasti ja ammattitaidolla jalkaterapeutti (AMK) Verna Sihvonen.

Jalkaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulu tutkinto, joka kestää 3,5 vuotta. Koulutuksen pohjana on monitieteinen tieto ihmisen toimintakyvystä ja liikkumisesta. Ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja biomekaniikkaan perehdytään tarkemmin alaraajojen osalta, lonkasta jalkaterään.

Olen Verna Sihvonen Vantaalta ja työskentelen Myyrmäen hoitokulmassa jalkaterapeuttina. Tarjoan asiakkaille yksilöllistä ja monipuolista jalkaterapiaa. Tutkin asiakkaiden pystyasentoa, kävelyä, nivelten ja lihasten toimintoja, jalkapohjien kuormitusta sekä jalkojen perustutkimusta. Hoidan asiakkaiden iho- ja kynsiongelmia, kuten kovettumia, känsiä, syyliä sekä paksuuntuneita kynsiä. Lisäksi teen sisäänkasvaneen kynnen oikaisuja jousella ja varvasortooseja virheasentoihin. Alaraajojen kivun hoidossa tarjoan muun muassa hierontaa ja ohjaan toiminnallisia harjoituksia.
Tavoitteeni on edistää ja ylläpitää asiakkaiden jalkaterveyttä.

Mitä jalkaterapeutti tekee?

Jalkaterapiatarpeen arviointi:

  • Jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toimintoja: tarkastelee kävelyä, pystyasentoa, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta

Terveyttä edistävä jalkaterapia:

  • Jalkaterapeutti antaa ohjausta jalkojen omahoitoon ja opastaa apuvälineiden ja kenkien valinnassa. Kysy meiltä lisää jalkaterapeutin erilaisista palveluista!

Kliininen jalkaterapia:

  • Jalkaterapeutti hoitaa eri-ikäisten iho- ja kynsimuutoksia, kuten känsiä, syyliä, kovettumia sekä sieni- että sisäänkasvaneita kynsiä.

Jalkaterän apuvälineterapia:

  • Jalkaterän alueen kipujen ja ongelmien poistamiseksi jalkaterapeutti valmistaa erilaisia apuvälineitä, kuten pikapohjallisia, yksilöllisiä tukipohjallisia sekä varpaiden oikaisijoita ja suojia (varvasortooseja). Jalkaterapeutti tekee arvioita myös haavanhoitokenkien ja erityisjalkineiden tarpeellisuudesta.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat:

  • Jalkaterapeutti laatii harjoitusohjelmia alaraajojen lihastasapainon palauttamiseksi. Hieronnalla tasapainotetaan lihasten toimintoja ja nivelten passiivisella mobilisatiolla poistetaan kipuja ja lisätään nivelten liikkuvuutta.

Jalkaterapian kehittäminen:

  • Jalkaterapeutti kehittää omaa työtään seuraamalla kansallisesti ja kansainvälisesti tuotettujen, näyttöön perustuvien, vaikuttavuustutkimusten tulosten pohjalta. Käy lisäkoulutuksissa. Jalkaterapeutti arvioi kriittisesti oman hoidon vaikuttavuutta ja soveltaa työssään oman ja muiden alojen tutkimustuloksia.

Lämpimästi tervetuloa Myymäen Hoitokulmaan jalkaterapiaan ammattilaisen hoidettavaksi!

Advertisement