Jalkaterapia

Jalkaterapiaa Vantaan Myyrmäessä

Myyrmäen Hoitokulmassa teitä palvelee asiantuntevasti ja ammattitaidolla jalkaterapeutti (AMK) Tiina Priia.

Jalkaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulu tutkinto, joka kestää 3,5 vuotta, 140 opintoviikkoa. Koulutuksen pohjana on monitieteinen tieto ihmisen toimintakyvystä ja liikkumisesta. Ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja biomekaniikkaan perehdytään tarkemmin alaraajojen osalta, lonkasta jalkaterään.

Mitä jalkaterapeutti tekee?

Jalkaterapiatarpeen arviointi:

  • Jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toimintoja: tarkastelee kävelyä, lihastasapainoa ja nivelten liikkuvuutta

Terveyttä edistävä jalkaterapia:

  • Jalkaterapeutti antaa ohjausta jalkojen omahoitoon ja opastaa apuvälineiden ja kenkien valinnassa. Jalkaterapeutti pitää luentoja jalkojen omahoidosta muun muassa eri asiakasrymille ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Kysy meiltä lisää jalkaterapeutin erilaisista palveluista!

Kliininen jalkaterapia:

  • Jalkaterapeutti hoitaa eri-ikäisten iho- ja kynsimuutoksia, kuten känsiä, syyliä, kovettumia sekä sieni- että sisäänkasvaneita kynsiä. Haavanhoidon perusteiden hallinta ja ihosairauksien tunnistaminen on keskeistä jalkaterapeutin työssä.

Jalkaterän apuvälineterapia:

  • Jalkaterän alueen kipujen ja ongelmien poistamiseksi jalkaterapeutti valmistaa erilaisia apuvälineitä, kuten pikapohjallisia, yksilöllisiä tukipohjallisia sekä varpaiden oikaisijoita ja suojia (varvasortooseja). Jalkaterapeutti tekee arvioita myös haavanhoitokenkien ja erityisjalkineiden tarpeellisuudesta.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat:

  • Jalkaterapeutti laatii harjoitusohjelmia alaraajojen lihastasapainon palauttamiseksi. Hieronnalla tasapainotetaan lihasten toimintoja ja nivelten passiivisella mobilisatiolla poistetaan kipuja ja lisätään nivelten liikkuvuutta.

Jalkaterapian kehittäminen:

  • Jalkaterapeutti kehittää omaa työtään seuraamalla kansallisesti ja kansainvälisesti tuotettujen, näyttöön perustuvien, vaikuttavuustutkimusten tulosten pohjalta. Jalkaterapeutti arvioi kriittisesti oman hoidon vaikuttavuutta ja soveltaa työssään oman ja muiden alojen tutkimustuloksia.

Lämpimästi tervetuloa Myymäen Hoitokulmaan jalkaterapiaan ammattilaisen hoidettavaksi!