Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapialla pyritään helpottamaan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista johtuvia kipuja tai toimintakyvyn rajoitteita. Oireet voivat kehittyä kehon liiallisen tai liian vähäisen, yksipuolisen tai virheellisen kuormituksen, tapaturman tai ikääntymisen myötä. Niska-hartiaseudun ja yläraajojen oireilut, alaselän ja alaraajojen alueen vaivat sekä tasapaino-ongelmat ovat tavallisimpia fysioterapiaan hakeutumisen syitä.
Fysioterapiaan sisältyy fysioterapeutin tekemä alkukartoitus, jossa haastattelun, tutkimuksen ja erilaisten testien avulla pyritään löytämään kivun tai muun vaivan varsinainen syy. Fysioterapian sisältö rakennetaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa.